Castenskiold.se senaste nytt

Skriv på iPad 0

Hur många sidor är lagom?

Bildkälla: Morten Oddvik I takt med att fler elever får lägga sina vantar på tekniska verktyg i klassrummen ökar också spridningen på hur dessa ser ut. Det ställer i sin tur krav på hur...

Void of time av Cam Evans 0

Dela med tidinställning

Googles appar som ingår i GAFE-paketet uppdateras ständigt. En av orsakerna med det är ju för att allt lever i molnet så behöver vi som använder tjänsterna inte göra något för att ta del...

Bildkälla: http://www.gotcredit.com/ 0

Att dela handlar om form (också)

När nu IKT inte bara gör ett intåg på skolor runt om i landet utan också börjar bli en förutsättning för många lärares yrkesutövande och elevers möjligheter att lära synliggörs också skillnader tydligare mellan...

7691519996_162e98b0ec_z 0

Upptäck appar för iPad i skolan

Bildkälla: Michael Coghlan. Bloggaren Jonathan Wiliye har skapat en artikel där han i sann dela-kultur låter alla som läser sidan dela med sig av, och ta del av, olika iPadappar som fungerar i skolan...

Orange Slice rubrics 0

Smartare matriser i Google Documents

Att kommunicera vart elevens kunskapsnivå befinner sig, vilka utmaningar och styrkor eleven visar på och nästa steg i lärandet är grundläggande i formativ bedömning. Matriser har sina styrkor och svagheter, som de flesta modeller...